پیشنهاد شگفت انگیز

تا پایان پیشنهاد

کارت حافظه اپیسر 16GB

29,500تومان 40,000تومان

. معرفی کلی :با پیشرفت دستگاه‌های دیجیتالی و هوشمند، حجم عکس‌ها و فیلم‌هایی که با آن‌ها گرفته می‌شود، افزایش یافت و دیگر مانند گذشته با عکس‌ها و فیلم‌های بی‌کیفیت مواجه نیستم؛ و نیاز به فضای بیشتری بر..

تا پایان پیشنهاد

کارت حافظه‌ 8GBمیکرو اس دی AT

15,500تومان 25,000تومان

. معرفی کلی :با پیشرفت دستگاه‌های دیجیتالی و هوشمند، حجم عکس‌ها و فیلم‌هایی که با آن‌ها گرفته می‌شود، افزایش یافت و دیگر مانند گذشته با عکس‌ها و فیلم‌های بی‌کیفیت مواجه نیستم؛ و نیاز به فضای بیشتری بر..

تا پایان پیشنهاد

کارت حافظه اپیسر 16GB

29,500تومان 40,000تومان

. معرفی کلی :با پیشرفت دستگاه‌های دیجیتالی و هوشمند، حجم عکس‌ها و فیلم‌هایی که با آن‌ها گرفته می‌شود، افزایش یافت و دیگر مانند گذشته با عکس‌ها و فیلم‌های بی‌کیفیت مواجه نیستم؛ و نیاز به فضای بیشتری بر..

تا پایان پیشنهاد

کارت حافظه‌ 8GBمیکرو اس دی AT

15,500تومان 25,000تومان

. معرفی کلی :با پیشرفت دستگاه‌های دیجیتالی و هوشمند، حجم عکس‌ها و فیلم‌هایی که با آن‌ها گرفته می‌شود، افزایش یافت و دیگر مانند گذشته با عکس‌ها و فیلم‌های بی‌کیفیت مواجه نیستم؛ و نیاز به فضای بیشتری بر..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)